"competent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

competent przymiotnik

competent + rzeczownik
Kolokacji: 78
competent authority • competent man • competent people • competent person • competent officer • ...
czasownik + competent
Kolokacji: 9
feel competent • look competent • find competent • consider competent • deem competent • ...
przysłówek + competent
Kolokacji: 25
highly competent • most competent • mentally competent • extremely competent • technically competent • ...
competent + przyimek
Kolokacji: 5
competent in • competent at • competent for • competent with • competent to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.