14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"competent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

competent przymiotnik

competent + rzeczownik
Kolokacji: 78
competent authority • competent man • competent people • competent person • competent officer • ...
czasownik + competent
Kolokacji: 9
feel competent • look competent • find competent • consider competent • deem competent • ...
przysłówek + competent
Kolokacji: 25
highly competent • most competent • mentally competent • extremely competent • technically competent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) highly, extremely
Kolokacji: 2
1. most competent = najbardziej kompetentny most competent
2. mentally competent = umysłowo kompetentny mentally competent
3. technically competent = pod względem technicznym kompetentny technically competent
4. fully competent = w pełni kompetentny fully competent
5. culturally competent = kulturowo kompetentny culturally competent
6. barely competent = skąpo kompetentny barely competent
7. merely competent = jedynie kompetentny merely competent
8. legally competent = prawnie kompetentny legally competent
9. professionally competent = profesjonalnie kompetentny professionally competent
10. equally competent = tak samo kompetentny equally competent
11. marginally competent = minimalnie kompetentny marginally competent
12. generally competent = powszechnie kompetentny generally competent
13. sufficiently competent = wystarczająco kompetentny sufficiently competent
14. supremely competent = niezwykle kompetentny supremely competent
15. socially competent = społecznie kompetentny socially competent
(4) perfectly, thoroughly
Kolokacji: 2
(5) exceptionally, remarkably
Kolokacji: 2
competent + przyimek
Kolokacji: 5
competent in • competent at • competent for • competent with • competent to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.