"most competent" — Słownik kolokacji angielskich

most competent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej kompetentny
  1. most przysłówek + competent przymiotnik
    Silna kolokacja

    Such is the nature of even the most competent and proven.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo