"highly competent" — Słownik kolokacji angielskich

highly competent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo kompetentny
  1. highly przysłówek + competent przymiotnik
    Silna kolokacja

    He quickly built a reputation as a highly competent manager who knew virtually all aspects of the department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo