KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"competent person" — Słownik kolokacji angielskich

competent person kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompetentna osoba
  1. competent przymiotnik + person rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another competent person is available and able to meet the patient's needs following discharge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo