Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"commentator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commentator rzeczownik

rzeczownik + commentator
Kolokacji: 29
color commentator • television commentator • sports commentator • radio commentator • media commentator • ...
commentator + czasownik
Kolokacji: 69
commentator suggests • commentator says • commentator notes • commentator describes • commentator calls • ...
przymiotnik + commentator
Kolokacji: 58
political commentator • conservative commentator • social commentator • regular commentator • frequent commentator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
3. social commentator = społeczny komentator social commentator
4. regular commentator = stały komentator regular commentator
5. frequent commentator = częsty komentator frequent commentator
  • He is a frequent commentator in the British media on hair transplant issues.
  • He is a frequent commentator on constitutional and public policy issues in the national media.
  • He has also been a frequent commentator on network television.
  • He is a frequent commentator in the media on Internet issues.
  • He is a frequent commentator on business and investing issues.
  • He also was a frequent commentator on issues of education and public affairs in local newspapers.
  • Bliss is also a frequent commentator on political events and issues.
  • During these years, he was a frequent commentator on politics and society of Georgia.
  • He is also a frequent commentator on sports talk radio.
  • He is also a frequent commentator on radio and television.
przyimek + commentator
Kolokacji: 7
of commentators • by commentators • from commentators • with commentators • among commentators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.