Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"commentator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commentator rzeczownik

rzeczownik + commentator
Kolokacji: 29
color commentator • television commentator • sports commentator • radio commentator • media commentator • ...
commentator + czasownik
Kolokacji: 69
commentator suggests • commentator says • commentator notes • commentator describes • commentator calls • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) call, predict, point
Kolokacji: 3
(3) argue, disagree, contend
Kolokacji: 3
(4) criticize, praise
Kolokacji: 2
2. commentator goes = komentator idzie commentator goes
3. commentator makes = komentator robi commentator makes
4. commentator feels = komentator czuje commentator feels
5. commentator compares = komentator porównuje commentator compares
6. commentator seems = komentator wydaje się commentator seems
8. commentator finds = komentator znajduje commentator finds
9. commentator tends = komentator skłania się commentator tends
10. commentator gives = komentator daje commentator gives
11. commentator appears = komentator pojawia się commentator appears
(7) speculate, use, put, focus
Kolokacji: 4
(9) question, wonder
Kolokacji: 2
(10) accuse, complain
Kolokacji: 2
(11) discuss, warn
Kolokacji: 2
(12) dismiss, dub
Kolokacji: 2
przymiotnik + commentator
Kolokacji: 58
political commentator • conservative commentator • social commentator • regular commentator • frequent commentator • ...
przyimek + commentator
Kolokacji: 7
of commentators • by commentators • from commentators • with commentators • among commentators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.