Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"commentator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commentator rzeczownik

rzeczownik + commentator
Kolokacji: 29
color commentator • television commentator • sports commentator • radio commentator • media commentator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(4) guest, newspaper
Kolokacji: 2
(5) news, broadcast
Kolokacji: 2
(6) BBC, ESPN, NBC, CNN, CBS
Kolokacji: 5
(7) golf, affair, ABC, wing
Kolokacji: 4
1. golf commentator = komentator golfowy golf commentator
2. affairs commentator = sprawy komentator affairs commentator
3. ABC commentator = Abecadło komentator ABC commentator
4. wing commentator = komentator skrzydła wing commentator
commentator + czasownik
Kolokacji: 69
commentator suggests • commentator says • commentator notes • commentator describes • commentator calls • ...
przymiotnik + commentator
Kolokacji: 58
political commentator • conservative commentator • social commentator • regular commentator • frequent commentator • ...
przyimek + commentator
Kolokacji: 7
of commentators • by commentators • from commentators • with commentators • among commentators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.