ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"comic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comic przymiotnik

comic + rzeczownik
Kolokacji: 195
comic book • comic strip • comic relief • comic opera • comic actor • comic effect • comic story • comic timing • comic role • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
  • I couldn't wait to get back to the comic book.
  • She is best known for her work in comic books.
  • A great read about an early comic book writing team.
  • What do you want your next comic book to be about?
  • Being at the show was like living in a comic book.
  • A video game based on the comic book was made.
  • The show is like a video game or a comic book come to life.
  • Not just a comic book, but the story of his part in the war.
  • The show is based on the comic books with the same name.
  • Now if life were just like a comic book- Then it hit him.
2. comic strip = historyjka obrazkowa (w komiksie) comic strip
3. comic relief = niespodziewany komiczny przerywnik (np. w filmie) comic relief
4. comic opera = opera komiczna comic opera
5. comic actor = aktor komediowy comic actor
6. comic effect = komiczny efekt comic effect
7. comic story = komiczna historia comic story
8. comic timing = komiczny wybrany termin comic timing
9. comic role = rola komiczna comic role
10. comic novel = komiczna powieść comic novel
13. comic book series = komiczna seria wydawnicza comic book series
15. comic art = komiczna sztuka comic art
16. comic version = komediowa wersja comic version
17. Comic Con = Komiczny Więzień Comic Con
18. comic song = komiczna piosenka comic song
19. comic drama = komiczny dramat comic drama
20. comic style = komiczny styl comic style
22. comic scene = scena komediowa comic scene
23. comic performance = komiczne przedstawienie comic performance
24. comic form = komiczna forma comic form
25. comic talent = komediowy talent comic talent
26. comic moment = komiczny moment comic moment
28. comic figure = komiczna liczba comic figure
29. comic magazine = komiczny magazyn comic magazine
30. comic essay = komiczne wypracowanie comic essay
31. comic touch = komiczne dotknięcie comic touch
przysłówek + comic
Kolokacji: 12
darkly comic • broadly comic • essentially comic • unintentionally comic • richly comic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.