Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"chronic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chronic przymiotnik

chronic + rzeczownik
Kolokacji: 126
chronic disease • chronic pain • chronic condition • chronic illness • chronic problem • chronic bronchitis • chronic shortage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
5. chronic problem = odwieczny problem, notoryczny problem chronic problem
7. chronic shortage = stały niedobór chronic shortage
11. chronic disorder = chroniczny nieład chronic disorder
12. chronic failure = chroniczne niepowodzenie chronic failure
  • Patients with chronic inflammation also have an increased risk of heart disease.
  • Also, it does not lead to chronic inflammation of the liver.
  • It is well known that chronic inflammation in the colon can cause cancer.
  • The researchers link the problems to the negative health effects of chronic inflammation.
  • Otherwise the body's attempts to repair itself can lead to chronic inflammation.
  • But researchers suggest that chronic inflammation may be the common thread.
  • A chronic inflammation of the skin that causes a rash.
  • Failure to do so results in chronic inflammation, and cellular destruction.
  • Advanced cases can progress to a state of chronic allergic inflammation.
  • Pathology may be the result of trauma, disease, chronic inflammation, or surgery.
14. chronic fatigue = syndrom chronicznego zmęczenia chronic fatigue
15. chronic exposure = ekspozycja stała, narażenie chroniczne chronic exposure
16. chronic depression = chroniczna depresja chronic depression
18. chronic cough = kaszel chroniczny chronic cough
19. chronic injury = chroniczny uraz chronic injury
20. chronic headache = chroniczny ból głowy chronic headache
21. chronic use = chroniczne wykorzystanie chronic use
22. chronic ailment = chroniczna dolegliwość chronic ailment

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.