"chronic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chronic przymiotnik

chronic + rzeczownik
Kolokacji: 126
chronic disease • chronic pain • chronic condition • chronic illness • chronic problem • chronic bronchitis • chronic shortage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
5. chronic problem = odwieczny problem, notoryczny problem chronic problem
7. chronic shortage = stały niedobór chronic shortage
  • Also, only 33 percent had depression at the time they came down with chronic fatigue syndrome.
  • But chronic fatigue syndrome can strike anyone at any age.
  • This line also gives access to a message on chronic fatigue syndrome.
  • No one knows how many people suffer from chronic fatigue syndrome, but the numbers are thought to be large.
  • He is 36 years old and was diagnosed with Chronic fatigue syndrome in 1999.
  • Check out the symptoms and treatment for chronic fatigue syndrome.
  • May - The name chronic fatigue syndrome first appears in the medical literature.
  • Chronic fatigue syndrome does not appear to be a new illness.
  • It was during this period that she became ill with chronic fatigue syndrome.
  • It is also a common symptom in chronic fatigue syndrome.
11. chronic disorder = chroniczny nieład chronic disorder
12. chronic failure = chroniczne niepowodzenie chronic failure
14. chronic fatigue = syndrom chronicznego zmęczenia chronic fatigue
15. chronic exposure = ekspozycja stała, narażenie chroniczne chronic exposure
16. chronic depression = chroniczna depresja chronic depression
18. chronic cough = kaszel chroniczny chronic cough
19. chronic injury = chroniczny uraz chronic injury
20. chronic headache = chroniczny ból głowy chronic headache
21. chronic use = chroniczne wykorzystanie chronic use
22. chronic ailment = chroniczna dolegliwość chronic ailment

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.