"choir" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choir rzeczownik

rzeczownik + choir
Kolokacji: 36
church choir • gospel choir • school choir • chamber choir • Concert Choir • Boys Choir • cathedral choir • ...
choir + rzeczownik
Kolokacji: 28
choir director • choir member • choir loft • choir stall • choir boy • ...
choir + czasownik
Kolokacji: 24
choir sings • choir performs • choir consists • choir joins • choir participates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) sing, present, chant
Kolokacji: 3
(2) perform, appear, rehearse
Kolokacji: 3
(3) consist, join
Kolokacji: 2
1. choir participates = chór uczestniczy choir participates
2. choir wins = chór wygrywa choir wins
3. choir begins = chór zaczyna się choir begins
4. choir makes = chór robi choir makes
5. choir gives = chór daje choir gives
6. choir produces = chór produkuje choir produces
7. choir takes = chór honoruje choir takes
8. choir grows = chór rozwija się choir grows
9. choir enters = chór zgłasza choir enters
(5) record, receive, celebrate
Kolokacji: 3
czasownik + choir
Kolokacji: 11
include choir • feature a choir • join the choir • conduct the choir • sing in the choir • ...
przymiotnik + choir
Kolokacji: 32
mixed choir • male choir • local choir • four-part choir • large choir • ...
przyimek + choir
Kolokacji: 8
for choir • in the choir • to the choir • of the choir • with the choir • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.