ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"choir" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choir rzeczownik

rzeczownik + choir
Kolokacji: 36
church choir • gospel choir • school choir • chamber choir • Concert Choir • Boys Choir • cathedral choir • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) gospel, jazz
Kolokacji: 2
(4) chamber, community, parish
Kolokacji: 3
(5) Concert, show, Madrigal
Kolokacji: 3
(6) Boy, youth, Girl, backing
Kolokacji: 4
(7) voice, Bell, flute, Radio
Kolokacji: 4
(8) Harlem, Westminster
Kolokacji: 3
(9) Monteverdi, Bach, Oratorio
Kolokacji: 3
1. Monteverdi Choir = Monteverdi Chór Monteverdi Choir
2. Bach Choir = Bach Chór Bach Choir
3. Oratorio Choir = Oratorium Chór Oratorio Choir
(10) honor, guest
Kolokacji: 2
choir + rzeczownik
Kolokacji: 28
choir director • choir member • choir loft • choir stall • choir boy • ...
choir + czasownik
Kolokacji: 24
choir sings • choir performs • choir consists • choir joins • choir participates • ...
czasownik + choir
Kolokacji: 11
include choir • feature a choir • join the choir • conduct the choir • sing in the choir • ...
przymiotnik + choir
Kolokacji: 32
mixed choir • male choir • local choir • four-part choir • large choir • ...
przyimek + choir
Kolokacji: 8
for choir • in the choir • to the choir • of the choir • with the choir • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.