ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"choir" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choir rzeczownik

rzeczownik + choir
Kolokacji: 36
church choir • gospel choir • school choir • chamber choir • Concert Choir • Boys Choir • cathedral choir • ...
choir + rzeczownik
Kolokacji: 28
choir director • choir member • choir loft • choir stall • choir boy • ...
choir + czasownik
Kolokacji: 24
choir sings • choir performs • choir consists • choir joins • choir participates • ...
czasownik + choir
Kolokacji: 11
include choir • feature a choir • join the choir • conduct the choir • sing in the choir • ...
przymiotnik + choir
Kolokacji: 32
mixed choir • male choir • local choir • four-part choir • large choir • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) mixed, different
Kolokacji: 2
(2) male, female, African
Kolokacji: 3
1. four-part choir = czteroczęściowy chór four-part choir
2. full choir = pełny chór full choir
3. combined choir = połączony chór combined choir
4. Gothic choir = Gotycki chór Gothic choir
5. new choir = nowy chór new choir
6. strong choir = silny chór strong choir
7. advanced choir = rozwinięty chór advanced choir
8. Anglican choir = Anglikanin chór Anglican choir
10. liturgical choir = liturgiczny chór liturgical choir
11. treble choir = chór tonów wysokich treble choir
(5) amateur, professional
Kolokacji: 2
(6) senior, junior
Kolokacji: 2
(7) heavenly, celestial
Kolokacji: 2
(8) angelic, select, best
Kolokacji: 3
(9) famous, renowned
Kolokacji: 2
przyimek + choir
Kolokacji: 8
for choir • in the choir • to the choir • of the choir • with the choir • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.