"choir" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choir rzeczownik

rzeczownik + choir
Kolokacji: 36
church choir • gospel choir • school choir • chamber choir • Concert Choir • Boys Choir • cathedral choir • ...
choir + rzeczownik
Kolokacji: 28
choir director • choir member • choir loft • choir stall • choir boy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) member, boy, competition
Kolokacji: 3
1. choir loft = galeria dla chóru choir loft
2. choir stall = stragan chóru choir stall
3. choir room = pokój chóru choir room
4. choir robe = szata chóru choir robe
5. choir screen = balustrada oddzielająca prezbiterium od nawy głównej choir screen
6. choir area = obszar chóru choir area
7. choir gallery = galeria chóru choir gallery
(6) singer, monk
Kolokacji: 2
choir + czasownik
Kolokacji: 24
choir sings • choir performs • choir consists • choir joins • choir participates • ...
czasownik + choir
Kolokacji: 11
include choir • feature a choir • join the choir • conduct the choir • sing in the choir • ...
przymiotnik + choir
Kolokacji: 32
mixed choir • male choir • local choir • four-part choir • large choir • ...
przyimek + choir
Kolokacji: 8
for choir • in the choir • to the choir • of the choir • with the choir • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.