BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"call" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

call czasownik

call + rzeczownik
Kolokacji: 975
call attention • call witnesses • call Love • call art • call people • call life • call one's doctor • call one's name • call the US Hotline • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. call attention = uwaga rozmowy telefonicznej call attention
  • You know, in the House we did not call witnesses, and there's a reason.
  • The court may itself call witnesses where this is necessary for a just decision of the case.
  • The defense is expected to call only two or three witnesses, with the case going to the jury early next week.
  • The defense is expected to call its first witness on Monday.
  • The board is expected to call expert witness on that subject.
  • The judge has not said whether the two sides will be allowed to call witnesses.
  • The King again stops her, saying they should call witnesses first.
  • The defense called 18 witnesses, many of them put on the stand earlier by the prosecution.
  • During the hearing, both parties may present evidence and call witnesses.
  • It calls many witnesses, but there is little time to prepare, he said.
3. call Love = rozmowa telefoniczna Miłość call Love
5. call art = sztuka rozmowy telefonicznej call art
8. call the US Hotline = wywołaj amerykańską Gorącą Linię call the US Hotline
12. call Music = rozmowa telefoniczna Muzyka call Music
16. call one's wife = dzwonić czyjś żona call one's wife
18. call one's work = dzwonić czyjś praca call one's work
19. call life = rozmowa telefoniczna życie call life
20. call one's family = dzwonić czyjś rodzina call one's family
22. call one's home = dzwonić czyjś dom call one's home
24. call one's parents = dzwonić czyjś rodzice call one's parents
25. call one's lawyer = dzwonić czyjś prawnik call one's lawyer
26. call one's room = dzwonić czyjś pokój call one's room
27. call one's sister = dzwonić czyjś siostra call one's sister
28. call one's disease = dzwonić czyjś choroba call one's disease
30. call one's daughter = dzwonić czyjś córka call one's daughter
31. call one's agent = dzwonić czyjś agent call one's agent
32. call members = rozmowa telefoniczna członkowie call members
33. call cards = karty rozmowy telefonicznej call cards
34. call time = zamykać pub, ogłaszać zamknięcie pubu call time
36. call one's voice = dzwonić czyjś głos call one's voice
37. call an attack = ogłoś atak call an attack
38. call orders = polecenia rozmowy telefonicznej call orders
39. call part = część rozmowy telefonicznej call part
40. call God = rozmowa telefoniczna Bóg call God
41. call death = śmierć rozmowy telefonicznej call death
42. call power = rozmowa telefoniczna moc call power
43. call one's Island = dzwonić czyjś Wyspa call one's Island
44. call one's husband = dzwonić czyjś mąż call one's husband
45. call one's style = dzwonić czyjś styl call one's style
46. call others = zadzwoń do innych call others
47. call balls = piłki rozmowy telefonicznej call balls
48. call security = rozmowa telefoniczna bezpieczeństwo call security
49. call Country = rozmowa telefoniczna Kraj call Country
50. call history = rozmowa telefoniczna historia call history
53. call a timeout = zadzwoń do przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu call a timeout
54. call letters = sygnał wywoławczy call letters
55. call an ambulance = dzwonić po karetkę, wezwać pogotowie call an ambulance
56. call words = słowa rozmowy telefonicznej call words
57. call Light Peak = rozmowa telefoniczna Szczyt światła call Light Peak
59. call Angel = rozmowa telefoniczna Anioł call Angel
60. call a halt = zakończ call a halt
61. call cells = komórki rozmowy telefonicznej call cells
62. call Lord = rozmowa telefoniczna Pan call Lord
63. call officers = urzędnicy rozmowy telefonicznej call officers
64. call science = rozmowa telefoniczna nauka call science
65. call Quest = rozmowa telefoniczna Poszukiwanie call Quest
66. call the cops = zadzwoń do glin call the cops
67. call a risk factor = zadzwoń do czynnika ryzyka call a risk factor
68. call reporters = reporterzy rozmowy telefonicznej call reporters
70. call space = rozmowa telefoniczna przestrzeń call space
71. call the police = dzwonić po policję, dzwonić na policję call the police
72. call the shots = wydawać rozkazy, wydawać polecenia, dyktować warunki call the shots
73. call a liar = nazwij kłamcą call a liar
74. call a move = ogłoś ruch call a move
75. call rock = rozmowa telefoniczna kamień call rock
78. call Horse = rozmowa telefoniczna Koń call Horse
79. call a strike = ogłosić strajk call a strike
81. number to call = liczba do rozmowy telefonicznej number to call
82. right to call = prawy do rozmowy telefonicznej right to call
83. call Earth = rozmowa telefoniczna Ziemia call Earth
84. call abortion = rozmowa telefoniczna przerwanie ciąży call abortion
85. call functions = funkcje rozmowy telefonicznej call functions
86. call one's health provider = dzwonić czyjś dostawca zdrowotny call one's health provider
87. call an end = wywołaj kawałek call an end
88. call culture = kultura rozmowy telefonicznej call culture
89. call John = rozmowa telefoniczna John call John
91. call the station = wywołaj stację call the station
93. time to call = czas do rozmowy telefonicznej time to call
94. call headquarters = centrala rozmowy telefonicznej call headquarters
95. call a council = zwołaj radę call a council
96. call an act = ogłoś czyn call an act
97. call one's boss = dzwonić czyjś szef call one's boss
100. call the boy = zadzwoń do chłopca call the boy
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 172
czasownik + call
Kolokacji: 59
start calling • stop calling • keep calling • try calling • begin calling • come calling • prefer to call • consider calling • decide to call • ...
call + przyimek
Kolokacji: 81
called upon • call out • call back • call up • call off • call down • ...
call + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 201
originally called • commonly called • formerly called • officially called • repeatedly called • call forth • popularly called • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.