KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"building" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

building rzeczownik

rzeczownik + building
Kolokacji: 353
office building • apartment building • brick building • stone building • administration building • Parliament building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. brick building = budowanie z cegły brick building
  • They were standing before the wall of a low brick building.
  • A new brick building opened in 1898 and was used until 1972.
  • We see no one but the men working outside an old brick building.
  • In the center stood a brick building, new, but built to look old.
  • In 1951, a brick building was built on the same lot.
  • A year later a brick building was built on the west side of the church.
  • The brick building was built in two years at a cost of $150,000.
  • The large brick building which would become the general store until the early 1960s was built in 1919.
  • It was built in 1891-1892 and is a two story, red brick building.
  • The original school was a brick building with two stories.
12. factory building = budynek fabryczny factory building
14. loft building = budynek strychu loft building
21. frame building = rama budynek frame building
25. road building = drogownictwo road building
28. home building = budowanie domu home building
30. hospital building = budynek szpitalny hospital building
31. station building = dworzec kolejowy station building
34. heritage building = budynek zabytkowy heritage building
35. style building = budynek stylu style building
39. Grade II building = Poziom budynek II Grade II building
40. house building = budynek mieszkalny house building
41. bridge building = budynek brydżowy bridge building
42. Puck Building = Krążek Budynek Puck Building
47. condominium building = budynek bloku z mieszkaniami własnościowymi condominium building
48. storage building = budynek przechowywania storage building
49. co-op building = co-op budynek co-op building
50. building of interest = budując z interesu building of interest
51. ship building = budynek statku ship building
52. Empire State Building = Empire State Building (wieżowiec w Nowym Jorku) Empire State Building
53. Art Deco building = Budynek art deco Art Deco building
56. mill building = budynek młyna mill building
58. state building = budynek państwowy state building
59. glass building = szklany budynek glass building
60. hotel building = budynek hotelowy hotel building
62. boat building = szkutnictwo (budowa łodzi) boat building
64. storey building = budynek piętra storey building
65. Manhattan building = Manhattan budynek Manhattan building
66. tenement building = dom czynszowy, kamienica czynszowa tenement building
67. monastery building = budynek klasztorny monastery building
68. log building = budynek polana log building
69. limestone building = budynek wapienia limestone building
71. stucco building = budynek tynku stucco building
73. palace building = budynek pałacu palace building
74. cathedral building = budynek katedralny cathedral building
76. peace building = budynek pokojowy peace building
78. team building = budowanie zespołu, tworzenie zespołu team building
79. synagogue building = budynek synagogi synagogue building
80. airport building = budynek lotniska airport building
81. rise building = budynek wzrostu rise building
82. Renaissance building = Budynek renesansowy Renaissance building
83. adobe building = budynek z suszonej cegły adobe building
84. masonry building = budynek masonerii masonry building
85. warehouse building = budynek magazynu warehouse building
86. center building = budynek centrum center building
87. settlement building = budynek porozumienia settlement building
88. canal building = budynek kanału canal building
90. castle building = budynek zamkowy castle building
94. service building = budynek służbowy service building
95. courthouse building = budynek gmachu sądu courthouse building
96. sandstone building = budynek z piaskowca sandstone building
98. studio building = budynek studia studio building
100. laboratory building = budynek laboratoryjny laboratory building
building + rzeczownik
Kolokacji: 162
building material • building block • building code • building boom • building owner • building contractor • building permit • ...
building + czasownik
Kolokacji: 218
building houses • building contains • building dating • building collapses • building undergoes • building features • building rises • ...
czasownik + building
Kolokacji: 253
list building • keep building • protect buildings • create buildings • contain several buildings • building is expanded • open in a building • ...
przymiotnik + building
Kolokacji: 558
historic building • main building • tall building • public building • commercial building • residential building • high-rise building • ...
przyimek + building
Kolokacji: 52
by buildings • including buildings • in front of the building • with buildings • on top of the building • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.