"breast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breast rzeczownik

rzeczownik + breast
Kolokacji: 11
chicken breast • duck breast • turkey breast • chimney breast • veal breast • ...
breast + rzeczownik
Kolokacji: 73
breast cancer • breast milk • breast pocket • breast implant • breast reconstruction • breast tissue • breast cancer patient • ...
breast + czasownik
Kolokacji: 47
breast heaves • breast rises • breast falls • breast swells • breast presses • ...
czasownik + breast
Kolokacji: 52
cover one's breasts • touch one's breast • cup one's breasts • expose one's breasts • clutch to one's breast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
3. cup one's breasts = filiżanka czyjś piersi cup one's breasts
5. clutch to one's breast = sprzęgło aby czyjś pierś clutch to one's breast
6. see one's breasts = widzieć czyjś piersi see one's breasts
7. beat one's breast = bić się w piersi, uderzać się w piersi (czynność ukazująca żal za grzechy, fraza używana obecnie głównie metaforycznie) beat one's breast
8. feel one's breasts = skontroluj piersi feel one's breasts
przymiotnik + breast
Kolokacji: 85
left breast • large breast • right breast • small breast • bare breast • full breast • naked breast • big breast • ...
przyimek + breast
Kolokacji: 28
with breasts • for breast • of one's breasts • on one's breast • to one's breast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.