"cover one's breasts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykrywać czyjś piersi
  1. cover czasownik + breast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sarah walked down the eight steps until the water covered her breasts.

powered by  eTutor logo