ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cup one's breasts" — Słownik kolokacji angielskich

cup one's breasts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filiżanka czyjś piersi
  1. cup czasownik + breast rzeczownik
    Silna kolokacja

    He cupped her breast in his right hand and felt its soft weight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo