"breast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breast rzeczownik

rzeczownik + breast
Kolokacji: 11
chicken breast • duck breast • turkey breast • chimney breast • veal breast • ...
breast + rzeczownik
Kolokacji: 73
breast cancer • breast milk • breast pocket • breast implant • breast reconstruction • breast tissue • breast cancer patient • ...
breast + czasownik
Kolokacji: 47
breast heaves • breast rises • breast falls • breast swells • breast presses • ...
czasownik + breast
Kolokacji: 52
cover one's breasts • touch one's breast • cup one's breasts • expose one's breasts • clutch to one's breast • ...
przymiotnik + breast
Kolokacji: 85
left breast • large breast • right breast • small breast • bare breast • full breast • naked breast • big breast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. left breast = lewa pierś left breast
2. large breast = duża pierś large breast
3. right breast = prawa pierś right breast
4. small breast = mała pierś small breast
5. bare breast = naga pierś bare breast
6. full breast = pełna pierś full breast
7. naked breast = naga pierś naked breast
8. big breast = duża pierś big breast
10. white breast = blada pierś white breast
11. clean breast = czysta pierś clean breast
12. female breast = żeńska pierś female breast
przyimek + breast
Kolokacji: 28
with breasts • for breast • of one's breasts • on one's breast • to one's breast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.