Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"animal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

animal rzeczownik

rzeczownik + animal
Kolokacji: 48
farm animal • laboratory animal • pack animal • land animal • game animal • party animal • ...
animal + rzeczownik
Kolokacji: 261
animal species • animal Kingdom • animal right • animal model • animal husbandry • animal study • animal skin • animal behavior • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
  • Some 1600 plant and 330 animal species are found here.
  • Here, he described 473 animal species, 130 of which were new to science.
  • It was opened in the 1996 and has over 50 animal species.
  • In the past 540 million years there have been five major events when over 50% of animal species died.
  • Humans do, after all, have a lot in common with other animal species.
  • If you have realized that the human being is more higher than other animal species.
  • Existing animal species, however, are by no means all we have to work with.
  • The animal species lost are said to be difficult to replace.
  • The park has a great variety of animal species in the wild too.
  • When was the last time you heard promising news about an animal species?
4. animal model = model zwierzęcy animal model
10. animal feed = pokarm dla zwierząt animal feed
11. animal product = produkt pochodzenia zwierzęcego, produkt odzwierzęcy animal product
12. Animal Planet = Animal Planet (kanał tv) Animal Planet
13. animal shelter = schronisko dla zwierząt animal shelter
14. animal lover = miłośnik zwierząt, miłośniczka zwierząt animal lover
15. animal bone = zwierzęca kość animal bone
17. animal fat = tłuszcz zwierzęcy animal fat
18. Animal Farm = Zwierzęce Gospodarstwo Animal Farm
19. Animal House = Zwierzęca izba Animal House
20. animal cruelty = zwierzęce okrucieństwo animal cruelty
21. animal rights activist = bojownik o prawa zwierząt, obrońca praw zwierząt animal rights activist
23. plant animal life = świat zwierząt roślinny plant animal life
24. animal experiment = doświadczenie na zwierzętach animal experiment
25. Animal Health = Zdrowie zwierząt Animal Health
27. animal cell = komórka zwierzęcia animal cell
29. Animal Care = Podstawowa Troska Animal Care
30. animal protein = białko zwierzęce animal protein
32. animal testing = testowanie na zwierzętach animal testing
33. animal research = testowanie na zwierzętach animal research
34. animal trainer = treser zwierząt animal trainer
35. animal head = zwierzęca głowa animal head
36. animal population = populacja zwierząt animal population
37. animal spirit = podstawowy duch animal spirit
39. animal rights group = grupa obrońców praw zwierząt animal rights group
40. Animal Collective = Zwierzęca Spółdzielnia Animal Collective
41. animal food = zwierzęce jedzenie animal food
42. Animal Cracker = Herbatnik w kształcie zwierzątka Animal Cracker
43. animal noise = zwierzęcy hałas animal noise
45. animal carcass = zwłoki zwierzęcia animal carcass
46. animal character = zwierzęcy charakter animal character
47. animal test = zwierzęcy test animal test
48. animal part = zwierzęca część animal part
49. animal fur = zwierzęce futro animal fur
50. animal control = wydział odpowiedzialny za nadzór nad zwierzętami animal control
51. animal waste = odpady zwierzęce animal waste
52. animal friend = zwierzęcy przyjaciel animal friend
53. animal sanctuary = schronisko dla zwierząt animal sanctuary
54. animal abuse = znęcanie się nad zwierzętami animal abuse
animal + czasownik
Kolokacji: 208
animal lives • animal dies • animal eats • animal uses • animal comes • animal makes • animal includes • animal goes • animal moves • ...
czasownik + animal
Kolokacji: 112
kill animals • eat animals • protect animals • include animals • love animals • treat animals • use animals • keep animals • ...
przymiotnik + animal
Kolokacji: 308
wild animal • small animal • large animal • domestic animal • dead animal • live animal • exotic animal • domesticated animal • ...
przyimek + animal
Kolokacji: 28
among animals • of animals • between animals • about animals • from animals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.