"English" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

English rzeczownik

rzeczownik + English
Kolokacji: 27
Al Jazeera English • school English • US English • Alex English • Pidgin English • ...
English + rzeczownik
Kolokacji: 15
English Channel • English Science • English world • English Lake District • English French • ...
English + czasownik
Kolokacji: 32
English speaking • English says • English uses • English takes • English makes • ...
czasownik + English
Kolokacji: 53
teach English • learn English • study English • understand English • read English • use English • know English • receive in English • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. learn English = uczyć się angielskiego learn English
2. understand English = zrozum angielski understand English
3. translate into English = przetłumacz na angielskiego translate into English
4. translate to English = przetłumacz do angielskiego translate to English
5. translate in English = przetłumacz w angielskim translate in English
6. translate from English = przetłumacz z angielskiego translate from English
7. translate English = przetłumacz angielskiego translate English
8. hear English = usłysz angielski hear English
(4) know, master, switch
Kolokacji: 4
(7) license, prefer
Kolokacji: 2
(8) dub, call, address
Kolokacji: 4
przymiotnik + English
Kolokacji: 61
fluent English • plain English • broken English • standard English • American English • British English • Old English • modern English • ...
przyimek + English
Kolokacji: 18
in English • into English • including English • between English • of English • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.