TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"English" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

English rzeczownik

rzeczownik + English
Kolokacji: 27
Al Jazeera English • school English • US English • Alex English • Pidgin English • ...
English + rzeczownik
Kolokacji: 15
English Channel • English Science • English world • English Lake District • English French • ...
English + czasownik
Kolokacji: 32
English speaking • English says • English uses • English takes • English makes • ...
czasownik + English
Kolokacji: 53
teach English • learn English • study English • understand English • read English • use English • know English • receive in English • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(4) know, master, switch
Kolokacji: 4
1. receive in English = otrzymaj w angielskim receive in English
2. earn in English = zarób w angielskim earn in English
3. include English = obejmuj angielskiego include English
4. major in English = główny po angielskim major in English
5. take in English = obejmij angielskiego take in English
6. take English = weź angielskiego take English
7. make English = marki angielski make English
8. come from English = pochodź z angielskiego come from English
9. enter English = wejdź do angielskiego enter English
10. include in English = włącz w angielskiego include in English
11. obtain in English = uzyskaj w angielskim obtain in English
12. get in English = kup angielskiego get in English
13. adopt English = przyjmij angielskiego adopt English
14. acquire English = nabądź angielskiego acquire English
(7) license, prefer
Kolokacji: 2
(8) dub, call, address
Kolokacji: 4
przymiotnik + English
Kolokacji: 61
fluent English • plain English • broken English • standard English • American English • British English • Old English • modern English • ...
przyimek + English
Kolokacji: 18
in English • into English • including English • between English • of English • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.