Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"major" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
 1. ważny, znaczny
  His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
  Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
  link synonim: chief
 2. główny
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.)
  link synonim: main
  przeciwieństwo: minor
 3. durowy
 4. pełnoletni

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dur

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uczęszcząć na wybrany kierunek studiów

subject British English ****
major American English **
field of study

The Department of Chemistry at Faculty of Humanities Faculty of 'Humanistic Sciences'. Jujugrey's Profile · About this blog
rzeczownik
 1. kierunek studiów [COUNTABLE]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.)
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?)
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

major **
Maj. (skrót)

rzeczownik
 1. major (stopień wojskowy) [COUNTABLE]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
 2. major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)

majoring

rzeczownik
 1. uczęszczanie na wybrany kierunek studiów

Pytania i odpowiedzi — "major"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "major"

major change = znaczna, znacząca zmiana
major-league = pierwszoligowy +1 znaczenie
major factor = główny czynnik
major component = najważniejszy składnik
major general , Maj Gen (skrót) = generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji)
major general , divisional general = generał dywizji (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
the Major Leagues = amerykańska pierwsza liga baseballowa
majorly = w dużym stopniu, w znacznym stopniu
major obstacle , serious obstacle = poważna przeszkoda
major label = wielka wytwórnia płytowa (jedna z wytwórni wchodzących w skład Wielkiej Czwórki wiodącej na rynku muzycznym)
major weakness = główna słabość
major scale = skala durowa
major sponsor = główny sponsor
major competitors = główni konkurenci
major departure = główne odstępstwo
major premise = przesłanka większa
major media = główne środki przekazu
major task = główne zadanie
major operation = poważna operacja
major advantage = znacząca przewaga
major exception = wielki wyjątek
drum major = tamburmajor (lider maszerującej orkiestry) +1 znaczenie
major decisions = najważniejsze decyzje
major axis = oś wielka
Great Bear , Ursa Major = Wielka Niedźwiedzica
majordomo , także: major-domo = majordom, majordomus
sergeant major , Sgt Maj. (skrót) , SM (skrót) = starszy sierżant sztabowy
big polluter , major polluter , main polluter = główny truciciel
major suit = starszy kolor (kiery lub piki)
major bug = poważny błąd
major drivers = główne siły napędowe
trumpet major = trębacz pułkowy

"major" po angielsku — Słownik polsko-angielski

major (stopień wojskowy)
rzeczownik
 1. major ** , Maj. (skrót) [COUNTABLE]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
rzeczownik
 1. major ** , Maj. (skrót)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "major"

squadron rzeczownik + leader rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

squadron leader = major

Siła kolokacji

Bardzo silna

Przykłady użycia

He was the last of the squadron leaders to do so.

But he's not cut out to be a squadron leader.

"I could not come until my squadron leader released me."

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

rzeczownik + leader

Bardzo silna
platoon leader
Bardzo silna
army leader
Bardzo silna
war leader
więcej kolokacji