BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"znak interpunkcyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znak interpunkcyjny" po polsku

znak interpunkcyjny

rzeczownik
 1. punctuation mark  
  Question mark is a punctuation mark. (Znak zapytania to znak interpunkcyjny.)
  Other punctuation marks are: colon, semicolon and hyphen. (Inne znaki interpunkcyjne to: dwukropek, średnik i łącznik.)
  He doesn't use any punctuation marks, his writing is like one long line. (On nie używa żadnych znaków interpunkcyjnych, jego pismo to jakby jeden długi ciąg.)
  A comma is a punctuation mark. (Przecinek to znak interpunkcyjny.)

"znak interpunkcyjny" — Słownik kolokacji angielskich

punctuation mark kolokacja
 1. punctuation rzeczownik + mark rzeczownik = znak interpunkcyjny
  Bardzo silna kolokacja

  A period is a type of punctuation mark, also called a full stop.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo