Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"punctuation mark" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "punctuation mark" po angielsku

punctuation mark

rzeczownik
 1. znak interpunkcyjny, znak przestankowy [policzalny]
  Question mark is a punctuation mark. (Znak zapytania to znak interpunkcyjny.)
  Other punctuation marks are: colon, semicolon and hyphen. (Inne znaki interpunkcyjne to: dwukropek, średnik i łącznik.)
  He doesn't use any punctuation marks, his writing is like one long line. (On nie używa żadnych znaków interpunkcyjnych, jego pismo to jakby jeden długi ciąg.)
  A comma is a punctuation mark. (Przecinek to znak interpunkcyjny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"punctuation mark" — Słownik kolokacji angielskich

punctuation mark kolokacja
 1. punctuation rzeczownik + mark rzeczownik = znak interpunkcyjny, znak przestankowy
  Bardzo silna kolokacja

  A period is a type of punctuation mark, also called a full stop.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo