"zespół garażowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zespół garażowy" po polsku

"zespół garażowy" — Słownik kolokacji angielskich

garage band kolokacja
  1. garage rzeczownik + band rzeczownik = zespół garażowy
    Silna kolokacja

    They formed a garage band during their high school years.

    Podobne kolokacje: