"garage rock" — Słownik kolokacji angielskich

garage rock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamień garażowy
  1. garage rzeczownik + rock rzeczownik
    Silna kolokacja

    This form of music is not related to garage rock.

    Podobne kolokacje: