"young pilot" — Słownik kolokacji angielskich

young pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody pilot
  1. young przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He broke the hold the young pilot had on him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo