"young cabaret star" — Słownik kolokacji angielskich

young cabaret star kolokacja
Popularniejsza odmiana: young star
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda gwiazda kabaretowa
  1. young przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So he is taking the next step every young star must take.

    Podobne kolokacje: