"young Woman" — Słownik kolokacji angielskich

young Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: young woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda kobieta
  1. young przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then young woman is found shot dead on the street.

    Podobne kolokacje: