"yell from" — Słownik kolokacji angielskich

yell from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzyczeć z
  1. yell czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "Having to stand up and yell from the other side of the court is going to be difficult for him," Cooper said.

    Podobne kolokacje: