"yell into" — Słownik kolokacji angielskich

yell into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzyczeć do
  1. yell czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He needed her to yell him into actions on a few occasions.

    Podobne kolokacje: