BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"wyżłabiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyżłabiać" po polsku

wyżłabiać

czasownik
 1. channel ***
  • wyżłabiać (np. rowek w skale)
   Water drops can channel rocks. (Krople wody mogą żłobić skały.)
   He channeled her name in wood with a jackknife. (On za pomocą scyzoryka wyżłobił jej imię w drewnie.)
 2. carve **
  • drążyć, wyżłabiać (np. szczelinę, tunel) [TRANSITIVE]
   They have to carve a tunnel through the mountain. (Oni muszą wyżłobić tunel przez górę.)
phrasal verb
 1. gouge out

powered by  eTutor logo