Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyżłabiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyżłabiać" po polsku

wyżłabiać

czasownik
 1. channel ***
  • wyżłabiać (np. rowek w skale)
   Water drops can channel rocks. (Krople wody mogą żłobić skały.)
   He channeled her name in wood with a jackknife. (On za pomocą scyzoryka wyżłobił jej imię w drewnie.)
 2. carve ** , także: carven dawne użycie
  • drążyć, wyżłabiać (np. szczelinę, tunel) [przechodni]
   They have to carve a tunnel through the mountain. (Oni muszą wyżłobić tunel przez górę.)
phrasal verb
 1. gouge out