"wrongheaded approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrongheaded podejście
  1. wrongheaded przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It's a wrongheaded approach," Robert Lapp, a vice president for government affairs, responded.

    Podobne kolokacje: