"world filled" — Słownik kolokacji angielskich

world filled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świat napełnił się
  1. fill czasownik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The game is set in a world once filled with magic, which comes to form the basis of human civilization.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo