"world called" — Słownik kolokacji angielskich

world called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świat zadzwonił
  1. call czasownik + world rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I am a human, born of the world called Earth," he answered slowly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo