BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"workforce participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział siły roboczej
  1. workforce rzeczownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Equality bargaining is important today because of the aging workforce, increased female workforce participation, and the need for retention of workers.

powered by  eTutor logo