PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"work with officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca z urzędnikami
  1. work czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said that state law required the authority to hold public hearings and to work with local officials.