"work Designs" — Słownik kolokacji angielskich

work Designs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekty robocze
  1. work czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While the game remains mostly unchanged, and the localization is typical of Working Designs, there were a few additional changes made to this game.