ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word touches" — Słownik kolokacji angielskich

word touches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie słowa
  1. word rzeczownik + touch czasownik
    Luźna kolokacja

    "Easy to say," she murmured, though in fact his words had touched her deeply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo