"word suffices" — Słownik kolokacji angielskich

word suffices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrostki słowa
  1. word rzeczownik + suffice czasownik
    Luźna kolokacja

    Not all words would suffice for this, but the number of standard forms used gradually increased.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo