"word strikes" — Słownik kolokacji angielskich

word strikes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajki słowa
  1. word rzeczownik + strike czasownik
    Silna kolokacja

    Her words struck him so hard he felt his heart stop beating.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo