"word sticks" — Słownik kolokacji angielskich

word sticks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przykleja się
  1. word rzeczownik + stick czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words almost stuck in my throat, but I got them out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo