"word spells" — Słownik kolokacji angielskich

word spells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pisze się
  1. word rzeczownik + spell czasownik
    Luźna kolokacja

    The later typewritten note has the word medieval incorrectly spelled.

    Podobne kolokacje: