"word retains" — Słownik kolokacji angielskich

word retains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zachowuje
  1. word rzeczownik + retain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His written words were like registered thoughts, retained only in his own brain after he had completed them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo