"word proves" — Słownik kolokacji angielskich

word proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dowodzi
  1. word rzeczownik + prove czasownik
    Zwykła kolokacja

    I've always thought he must be a great guy all around, and these words prove it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo