"word mocks" — Słownik kolokacji angielskich

word mocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wyśmiewa się
  1. word rzeczownik + mock czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words from the poster mocked her: You have been warned.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo