"word loses" — Słownik kolokacji angielskich

word loses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przegrywa
  1. word rzeczownik + lose czasownik
    Zwykła kolokacja

    Nor did the word ever lose its many religious dimensions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo